ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ราคาหลักทรัพย์

CGH
(หน่วย: บาท)
1.05
ราคาล่าสุด
-0.04 (-3.67%)
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
20,372,200
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
21,787,491
มูลค่า ('000 บาท)
1.09
ราคาเปิด
1.09
วันก่อนหน้า
1.04
ต่ำสุด
1.10
สูงสุด
1.05 / 158,600
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1.06 / 398,200
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1.04 - 1.10
ช่วงราคาระหว่างวัน
0.63 - 1.31
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์