สื่อมวลชนสัมพันธ์

คันทรี่ กรุ๊ป แสดงพลังต่อต้านคอรัปชั่น

กรุงเทพฯ – คณะผู้บริหารและพนักงานตัวแทน บมจ. คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (CGH) และ บล. คันทรี่ กรุ๊ป (CGS) ร่วมแสดงพลังต่อต้านการทุจริต ในงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่น ภายใต้แนวคิด “คนไทย ตื่นรู้สู้โกง” เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึก การต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบ ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ ห้องภิรัช ฮอลล์ 1 - 3 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา (BITEC) โดยมุ่งส่งเสริมให้คนไทยทุกภาคส่วนได้ลุกขึ้นมาเป็น Active Citizen ที่ปฏิวัติตัวเองด้วยการไม่นิ่งเฉย และกล้าลุกขึ้นมาส่งเสียงต่อต้านการโกงทุกรูปแบบ ให้เกิดเป็นพลังสังคมที่พร้อมต่อสู้ ปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติ และได้ตระหนักว่าคนไทยสามารถเอาชนะคอร์รัปชัน เพื่อสร้างมิติใหม่ในการสร้างอนาคตที่ดีให้กับประเทศไทย