ข่าวสารบริษัท

CGH รุกลงทุนในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
บมจ. คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ตกลงที่จะเข้าลงทุน 25% ในกลุ่มบริษัท คริปโตมายด์
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19)
ในปี 2563 โดยในปีที่ผ่านมา ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ตั้งแต่ต้นปี
คันทรี่ กรุ๊ป แสดงพลังต่อต้านคอรัปชั่น
กรุงเทพฯ – คณะผู้บริหารและพนักงานตัวแทน บมจ. คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (CGH) และ บล. คันทรี่ กรุ๊ป
คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์และบริษัทหลักทรัพย์คันทรี่ กรุ๊ป ร่วมแสดงพลังวันต่อต้านคอร์รัปชันประจำปี 2560
กรุงเทพฯ – คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์และบริษัทหลักทรัพย์คันทรี่ กรุ๊ป
“คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์” เดินหน้าขยายโอกาสทางการศึกษาอย่างยั่งยืน ลงพื้นที่พัฒนาความรู้
"คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์" เดินหน้าขยายโอกาสทางการศึกษาอย่างยั่งยืน
“คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์” จับมือกับ กระทรวงศึกษาธิการ นำโดย “สอศ.” และ “สพฐ.” ร่วมยกระดับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้สายอาชีพ
"คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์" จับมือกับ กระทรวงศึกษาธิการ นำโดย "สอศ." และ "สพฐ."
CGH ชวนผู้บริหารและพนักงานร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคม ปลูกจิตสำนึกรักษ์ทะเลไทย
ชลบุรี - บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ CGH
CGH ส่งเสริมการเรียนรู้ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาสังคม รับนักศึกษาฝึกงาน เตรียมความพร้อมต่อยอดการทำงานในอนาคต
บมจ.คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (CGH) ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการรับนักศึกษาฝึกงาน
CGH ตั้งเป้าปี 59 โตต่อเนื่องในอัตราเติบโตสองหลัก
บมจ. คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ("CGH") บริษัทโฮลดิ้งส์น้องใหม่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
CGH หารือแลกเปลี่ยนพร้อมรับคำแนะนำการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ
บมจ.คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (CGH) เปิดบ้านต้อนรับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมหารือแลกเปลี่ยน
ผถห. CGH อนุมัติแผนเพิ่มทุนแบบ GENERAL MANDATE จำนวน 430 ล้านหุ้น เพื่อขายพีพีในอนาคต
ผู้ถือหุ้น บมจ.คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (CGH) ยกมือหนุนจ่ายเงินปันผลงวดปี”58 ในอัตรา 0.046 บาท/หุ้น
CGH จัดอบรม GOOD GOVERNANCE & ANTI-CORRUPTION
บมจ.คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (CGH) เข้ม! จัดอบรมหลักสูตรด้านธรรมาภิบาลให้ผู้บริหารภายในองค์กร