วิสัยทัศน์และพันธกิจของเรา

วิสัยทัศน์ของเรา

เราตั้งปณิธานว่าจะเป็นบริษัทลงทุนที่หลากหลายและเติบโตอย่างยั่งยืนรวดเร็วที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย เรามั่นใจเพราะมีเครือข่ายกว้างขวาง ประกอบกับองค์ความรู้ด้านการตลาดที่เข้มแข็ง ทำให้ตัดสินใจด้านการลงทุนได้แม่นยำ ยิ่งไปกว่านั้นเรามีบริษัทในเครือที่อำนวย(เอื้อ)ผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน และเมื่อมาผนึกกำลังร่วมกัน ก็ทำให้ผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทยิ่งเจริญขึ้นไปอีก

พันธกิจของเรา

พันธกิจของเราคือการรังสรรค์ความเจริญก้าวหน้าแบบยั่งยืนให้กับผู้ถือหุ้น เรามุ่งมั่นที่จะสร้างความสำเร็จโดยเริ่มจากรากฐานสำคัญที่มั่นคงและแข็งแกร่งดังต่อไปนี้ :
ครอบคลุมธุรกิจหลากหลายประเภท
เครือข่ายกว้างขวาง
การผนึกโครงสร้างพื้นฐานร่วมกัน
มูลค่าสูงสุด
แนวทางการลงทุนแบบแอคทีฟ
แนวทางการบริหารงาน
CGH มีเอกลักษณ์และแนวปฏิบัติที่ต่อยอดมาจากความคิดหลักของเรา
 • วิสัยทัศน์
  เราเชื่อว่าความคิดสร้างสรรค์เป็นองค์ประกอบสำคัญในการลงทุน บริษัทจึงเปิดกว้างและสนับสนุนให้พนักงานของเราใช้ความคิดอย่างสร้างสรรค์และมีเหตุผลเพื่อแสวงหาการลงทุนแบบใหม่ๆ เราเชื่อว่าความมีอิสระในด้านความคิดสร้างสรรค์นี้ จะทำให้บริษัทมีวิสัยทัศน์ในการลงทุน พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์การลงทุนในทุกสถานการณ์
 • มีความยืดหยุ่น
  เรายึดแนวทางการลงทุนแบบแสวงหาพื้นที่และตลาดเกิดใหม่ที่มาพร้อมกับโอกาสใหม่ที่ยังไม่มีคนเข้าไปถึง นอกจากนี้ยังกระจายการลงทุนครอบคลุมกิจการหลากหลายประเภท ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยง ให้เหลือน้อยที่สุดพร้อมกับเพิ่มโอกาสได้รับผลตอบแทนให้มากที่สุด
 • ทรัพยากรเพียบพร้อม
  เราเชื่อว่าทีมงานคือปัจจัยสำคัญหลักที่ทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ เราทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในเครือข่ายของเรา ในการบริหารงานทุกอย่าง ทุกโครงการ พร้อมๆกับการคัดสรรบุคลากรที่มีประสบการณ์และความสามารถพิเศษ
 • ความรับผิดชอบต่อสังคม
  เราประเมินความสำเร็จของตัวเองจากพื้นฐานที่ว่าเราตอบแทนสังคมได้มากน้อยเพียงใด กล่าวคือเราให้ความสำคัญกับโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ควบคู่ไปกับการพัฒนาบริษัทอยู่เสมอ
 • เอาใจใส่ต่อผลลัพธ์
  ที่ CGH เรากำหนดการเจริญเติบโตแบบก้าวกระโดด วัฒนธรรมของบริษัทคือการส่งเสริมให้สมาชิกในทีมงานมีวิธีคิดแบบเจ้าของธุรกิจ กล่าวคือ คิดและกระทำการแทนผู้ประกอบการด้วยความคิดริเริ่มที่ยืดหยุ่นและสร้างสรรค์ ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
วิธีการดำเนินธุรกิจของเรา