ผาแดงอินดัสทรี
บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรือ PDI เป็นบริษัทที่ดำเนินการธุรกิจเหมืองแร่และผลิตโลหะสังกะสีอันดับต้นๆของประเทศไทย มีกำลังการผลิตสังกะสีและอัลลอยรวมกัน 110,000 เมตริกตัน ปัจจุบันมีเหมืองสังกะสีอยู่ที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก และโรงย่างแร่ที่จังหวัดระยอง นอกจากนี้ ยังมีโรงถลุงแร่ที่จังหวัดตากด้วย รายได้เมื่อปี 2557 สูงกว่า 5,600 ล้านบาท

PDI ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2524 และได้รับสัมปทานเหมืองผาแดงเมื่อปี 2525 ต่อมาปี 2527 ได้เพิ่มโรงถลุงแร่ขึ้นที่จังหวัดตาก และปี 2538 ก่อตั้งโรงย่างแร่ที่จังหวัดระยอง โดย PDI เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2530

ปัจจุบัน เนื่องจากวัตถุดิบจากเหมืองที่แม่สอดลดลง PDI จึงได้มองหาความท้าทายในด้านธุรกิจใหม่ๆ จากพลังงานทดแทน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และพลังงานชีวมวล เป็นต้น ซึ่ง PDI ยังคงมีสถานะทางการเงินอันมั่นคงประกอบกับมีความรู้ด้านเทคนิคใหม่ๆหลั่งไหลเข้ามาในบริษัทอยู่เสมอ

บริษัทในเครือ
  • บริษัท หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)