หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป
บริษัท หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัท หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัท หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CGS เป็นบริษัทนายหน้าหลักทรัพย์ครบวงจรระดับแนวหน้าของไทย และยังดำเนินธุรกิจด้านการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ การเป็นที่ปรึกษาด้านการลงทุน การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ การจัดจำหน่ายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ การลงทุนส่วนบุคคล ตลอดจนทำหน้าที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ให้บริษัทบริหารหลักทรัพย์จำนวนมากของประเทศไทย
บริษัทในเครือ
  • บริษัท หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)