ข่าวล่าสุด
ห้องข่าว
CGH เพิ่มทุน 1 :1 ที่ราคา 1.30 บาทต่อหุ้น ระดมทุน 3.3 พันลบ.
25 พ.ค. 2558

CGH เพิ่มทุน 1 :1 ที่ราคา 1.30 บาทต่อหุ้น ระดมทุน 3.3 พันลบ. เพื่อขยายธุรกิจและสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินพร้อมเดินหน้าขยายธุรกิจ-การลงทุน รองรับการเปิดเสรี AEC ดีเดย์เปิดจองซื้อ 22-28 พ.ค.นี้ เตือนผู้ถือหุ้นอย่าลืมไปใช้สิทธิ/พร้อมเตรียมแจกฟรีวอร์แรนต์ 12 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วย

บมจ. คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (CGH) เตือนผู้ถือหุ้นอย่าลืมไปใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน 3.3 พันล้านบาท ดีเดย์ 22-28 พ.ค.นี้ พร้อมเตรียมแจกฟรีวอร์แรนต์ในอัตรา 12 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วย ด้านประธานเจ้าหน้าที่บริหาร “ทอมมี่ เตชะอุบล”เผยเตรียมนำเงินที่ได้ไปขยายธุรกิจ-การลงทุน รองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ล่าสุดรุกคืบถือหุ้น PDI ในสัดส่วน 15% หวังสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจของบริษัทฯ กระจายความเสี่ยงการลงทุน

นายทอมมี่ เตชะอุบล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (CGH) เปิดเผยว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 2,993,933,974 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 4,021,637,396 บาท เป็นจำนวน 7,015,571,370 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,566,229,121 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 1 บาท จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิม มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.30 บาท โดยกำหนดวันจองซื้อและชำระราคาหุ้นในวันที่ 22-28 พ.ค.2558 (รวม 5 วันทำการ)

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการตอบแทนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หลังจากดำเนินการเพิ่มทุนแล้วเสร็จ บริษัทฯ เตรียมแจกวอร์แรนต์ฟรีจำนวนไม่เกิน 427,704,853 หุ้นในอัตราส่วน 12 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ราคาใช้สิทธิหุ้นละ 1.60 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามรายชื่อผู้ถือหุ้นซึ่งปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ตามที่จะกำหนดโดยคณะกรรมการบริษัทฯ หลังเพิ่มทุนเสร็จสิ้น

ปัจจุบัน CGH ถือหุ้น 24.92% ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทจัดการกองทุนใหญ่ที่สุดสำหรับบริษัทจัดการกองทุนที่ไม่มีธนาคารพาณิชย์ถือหุ้น และถือหุ้นในบริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (CGS) 99.09%

"การเพิ่มทุนในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และเสริมสภาพคล่อง ซึ่งจะทำให้โครงสร้างเงินทุน และฐานะทางการเงินของบริษัทฯมีความแข็งแกร่ง ทำให้สามารถเลือกลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ต่างๆ รวมถึงการควบรวมกิจการ ที่ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมได้มากยิ่งขึ้น และเตรียมความพร้อมเพื่อเป็น Holdings Company เต็มรูปแบบ เพื่อขยายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศและรองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปลายปีนี้”นายทอมมี่กล่าว

ล่าสุดในเดือนเมษายนที่ผ่านมาที่ประชุมบอร์ดได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (PDI) คิดเป็น 15.01% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ PDI โดยคาดว่าการทำธุรกรรมดังกล่าวจะเสร็จสิ้นภายในเดือนมิถุนายน 2558 ซึ่งการเข้าลงทุนในหุ้นของ PDI ซึ่งเป็นบริษัทฯ ที่มีฐานะทางการเงินที่มั่นคงและมีศักยภาพในครั้งนี้ ถือเป็นการสร้างความแข็งแกร่งให้กับบริษัทฯ และยังเป็นการกระจายความเสี่ยงในการลงทุน ให้หลากหลายประเภทมากขึ้น รวมถึงเป็นการสร้างรายได้จากการขยายธุรกิจอีกด้วย และยังมองหาลู่ทางการลงทุนใหม่ๆ ที่สร้างผลตอบแทนที่ดีและการเติบโตที่แข็งแกร่งให้กับบริษัทฯ ในอนาคต

ซึ่งการเพิ่มทุนในครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวหนึ่งที่สำคัญของ CGH ในการบรรลุเป้าหมายการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ซึ่งจะทำให้โครงสร้างเงินทุน และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ มีความแข็งแกร่ง และมีผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้น โดยวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา ได้มีผู้ถือหุ้นเริ่มทยอยมาใช้สิทธิเพิ่มทุน จึงขอแจ้งผู้ถือหุ้นทุกท่านเพื่อทราบและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของอนาคตที่ยั่งยืนของบริษัทฯ ต่อไป