ข่าวล่าสุด
ห้องข่าว
ผถห.CGHไฟเขียวเพิ่มทุน 3.3พันลบ.เสริมแกร่ง
11 มี.ค. 2558

ผถห.CGHไฟเขียวเพิ่มทุน 3.3พันลบ.เสริมแกร่ง เตรียมพร้อมขยายธุรกิจ-การลงทุน รองรับเปิดเสรี AECรองประธานกรรมการ บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (CGH) เปิดเผยว่า ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้ง (CGH) อนุมัติเพิ่มทุน 3.3 พันล้านบาท จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 1 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคาหุ้นละ 1.30 บาท เตรียมพร้อมสยายปีกรองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) หวังผลักดันรายได้-กำไร ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

นายสุรพล ขวัญใจธัญญา รองประธานกรรมการ บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (CGH) เปิดเผยว่า ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 2,566,229,121 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 4,021,637,396 บาท เป็น 6,587,866,517 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,566,229,121 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 1 บาท จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 1 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.30 บาท

สำหรับในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น ให้จัดสรรและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือนักลงทุนอื่น โดยกำหนดราคาขายไม่ต่ำกว่าหุ้นละ 1.66 บาท ซึ่งจะเสนอขายครั้งเดียว หรือหลายครั้งก็ได้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดเงิน และตลาดทุน เพื่อให้บริษัทฯได้รับประโยชน์สูงสุด

“การเพิ่มทุนในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินไปใช้เป็นทุนเหมุนเวียน และเสริมสภาพคล่อง ซึ่งจะทำให้โครงสร้างเงินทุน และฐานะทางการเงินของบริษัทมีความแข็งแกร่ง ขณะเดียวกันยังเป็นการเตรียมความพร้อมในการขยายธุรกิจและการลงทุน ที่ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้นเพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปลายปีนี้ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพ และความสามารถในการทำกำไรของบริษัทฯให้ดียิ่งขึ้น" นายสุรพล กล่าวในที่สุด