ข่าวล่าสุด
ห้องข่าว
CGH ประกาศเพิ่มทุน 3.3 พันล้านบาท
25 ก.พ. 2558

CGH ประกาศเพิ่มทุน 3.3 พันล้านบาท จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิมในสัดส่วน 1:1 นายสุรพล ขวัญใจธัญญา รองประธานกรรมการ บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (CGH) เปิดเผยว่า ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเพิ่มทุนจดทะเบียน

บอร์ด บมจ.คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (CGH) ไฟเขียวเพิ่มทุน 2.56 พันล้านหุ้น ราคาพาร์ 1 บาท จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมในสัดส่วน 1 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคา 1.30 บาท/หุ้น นำเงินที่ได้ 3.3 พันล้านบาท ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและขยายธุรกิจทั้งใน-ต่างประเทศ “สุรพล ขวัญใจธัญญา รองประธานกรรมการ ” เชื่อว่าหลังการปรับโครงสร้างเงินทุนในครั้งนี้จะทำให้ฐานะทางการเงินมีความแข็งแกร่ง รองรับแผนขยายธุรกิจและการเปิด AEC ปลายปีนี้ เสริมศักยภาพในการทำกำไร เตรียมนำเข้าสู่วาระการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติในวันที่ 11 มี.ค.นี้

นายสุรพล ขวัญใจธัญญา รองประธานกรรมการ บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (CGH) เปิดเผยว่า ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 2,566,229,121 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 4,021,637,396 บาท เป็น 6,587,866,517 บาท

โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,566,229,121 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 1 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.30 บาท นั้น บริษัทฯ จำนำวาระดังกล่าวเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในวันที่ 11 มี.ค. นี้ ต่อไป โดยราคาดังกล่าวเห็นว่าเป็นระดับราคาที่จะมีแรงจูงใจให้ผู้ถือหุ้นสนใจที่จะซื้อหุ้นเพิ่มทุน เนื่องจากมีราคาต่ำกว่าราคาตลาดในระดับหนึ่ง จึงเป็นโอกาสสำหรับผู้ถือหุ้นที่จะมาใช้สิทธิเพิ่มทุนดังกล่าว

“สำหรับวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนครั้งนี้ จะใช้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ และเสริมสภาพคล่องของบริษัทฯ อีกทั้งทำให้โครงสร้างเงินทุน และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ มีความมั่นคงยิ่งขึ้น สำหรับสภาพคล่องส่วนเกินที่เหลือ จะใช้เพื่อเตรียมความพร้อมในการขยายธุรกิจและการลงทุน ที่ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้นเพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ในปลายปีนี้ ซึ่งจะเสริมสร้างศักยภาพและความสามารถในการทำกำไรของบริษัทฯ ให้ดียิ่งขึ้น ”นายสุรพล กล่าวในที่สุด

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 11 มี.ค. 2558 เวลา 14.00 น. เพื่อพิจารณาการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว