ข่าวล่าสุด
ห้องข่าว
นับถอยหลัง CGS แลกหุ้น CGH หมดเขต 25 ธ.ค.นี้
15 ธ.ค. 2557

นับถอยหลัง CGS แลกหุ้น CGH หมดเขต 25 ธ.ค.นี้ ผู้ถือหุ้นมีแต่ได้กับได้ รับฟรีวอร์แรนต์ 3:1 ราคาใช้สิทธิ 1.80 บาท/หุ้น เตือนผู้ถือหุ้น บล.คันทรี่ กรุ๊ป (CGS) อย่าลืมรีบมาใช้สิทธิแลกหุ้น บมจ.คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์(CGH) หมดเขตภายในวันที่ 25 ธ.ค.57 งานนี้มีแต่ได้กับได้ ภายหลังปรับโครงสร้างกิจการเป็นผลสำเร็จ รับฟรีวอร์แรนต์ในอัตรา 3 หุ้นต่อ 1 วอร์แรนต์ ใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้น CGH ในราคา 1.80 บาท/หุ้น คาดเข้าเทรดได้ภายในต้นปี”58 พร้อมรับมือการแข่งขันในอนาคต

บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (CGS) เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคมที่ผ่านมา บริษัทได้เริ่มตั้งโต๊ะแลกหุ้น CGS กับหุ้นของ บมจ.คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (CGH) ตามแผนการปรับโครงสร้างกิจการของกลุ่ม CGS เป็น Holdings ซึ่งได้รับกระแสตอบรับจากผู้ถือหุ้นเป็นอย่างดีโดยผู้ถือหุ้นยังคงสามารถนำหุ้น CGS มาแลกเป็นหุ้น CGH ได้จนถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 นี้

“ภายหลังการทำเทนเดอร์ฯ ครั้งนี้ประสบความสำเร็จ ผู้ถือหุ้นที่มาแลกหุ้นจะได้รับวอร์แรนต์ฟรีในอัตรา 3 หุ้นต่อ 1 วอร์แรนต์ ทั้งนี้ สามารถใช้สิทธิแปลงสภาพเป็น CGH ในราคา 1.80 บาทต่อหุ้น สัดส่วน 1:1 โดยคาดว่าเริ่มเทรดในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ในช่วงต้นปี 2558”

บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่กรุ๊ป ระบุว่า หลังดำเนินการปรับโครงสร้างเป็นผลสำเร็จ ผู้ถือหุ้นที่นำหุ้น CGS มาแลกเป็นหุ้น CGH จะได้รับประโยชน์ในหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการได้รับวอร์แรนต์ฟรี การดำรงไว้ซึ่งสภาพคล่องในการซื้อขาย เนื่องจาก CGH จะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ CGS จะถูกเพิกถอนออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

“ในกรณีของผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้นำหุ้น CGS ไปแลกกับหุ้นที่ออกใหม่ของ CGH จะได้รับผลกระทบ คือ ขาดสภาพคล่องในการซื้อขายหลักทรัพย์ และ ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาจะไม่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับกำไรจากการซื้อขายหุ้น (Capital Gain Tax) หลังจากพ้นสภาพการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนแล้ว”

บริษัทหลักทรัพย์คันทรี่กรุ๊ป ระบุอีกว่า แผนการปรับโครงสร้างเป็นโฮลดิ้งจะทำให้การบริหารงานมีความคล่องตัว และเอื้อต่อการขยายธุรกิจรองรับการแข่งขันที่สูงขึ้นและสามารถดำเนินธุรกิจในด้านการลงทุนต่างๆ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้กับผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืนอีกด้วย โดย ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะทำการแลกหุ้น ให้ทำการกรอกข้อมูลในแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ พร้อมแนบเอกสารประกอบ ติดต่อไปยังบริษัทหลักทรัพย์ที่ท่านผู้ถือหุ้นได้ฝากหลักทรัพย์ CGS ไว้