ข่าวล่าสุด
ห้องข่าว
ขอขอบคุณแรงสนับสนุนจากผู้ถือหุ้น CGS ผ่านฉลุย!
02 พ.ค. 2557

ขอขอบคุณแรงสนับสนุนจากผู้ถือหุ้น CGS ผ่านฉลุย! เตรียมปรับโครงสร้างเป็น Holding Company ผู้ถือหุ้น CGS ไฟเขียวแผนปรับโครงสร้างกิจการเป็น Holding Company ตั้ง “บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)” ดำเนินธุรกิจด้านการลงทุนและถือหุ้นหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป “สุดธิดา จิระพัฒน์สกุล” ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น CGS ทุกท่านเป็นอย่างสูง คาดทำเทนเดอร์ฯในเดือนกรกฎาคม-สิงหาคมนี้ คาดทุกอย่างจบภายในเดือนสิงหาคม 2557 พร้อมประกาศจ่ายเงินปันผลงวดผลการดำเนินงานปี 2556 ในอัตรา 0.11 บาท/หุ้น รับตังค์เข้ากระเป๋า 15 พ.ค.นี้

น.ส.สุดธิดา จิระพัฒน์สกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ( CGS) เปิดเผยว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทฯ มีมติอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างกิจการของบริษัทฯ โดยจะจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้ง ภายใต้ชื่อ “บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)” เพื่อประกอบธุรกิจทางด้านลงทุนและถือหุ้นของหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป โดยบริษัทโฮลดิ้งจะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป แลกเปลี่ยนกับหลักทรัพย์ประเภทเดียวกัน ในอัตราการแลกหลักทรัพย์ 1 ต่อ 1 ซึ่งเท่ากับ 1 หุ้นสามัญของบริษัทต่อ 1 หุ้นสามัญของบริษัทโฮลดิ้ง

ทั้งนี้ หากการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ บริษัทโฮลดิ้งสำเร็จด้วยดี บริษัทโฮลดิ้งจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท (มากกว่าร้อยละ 75) และหุ้นสามัญของบริษัทโฮลดิ้งจะเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แทนหุ้นสามัญของหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป ซึ่งจะถูกเพิกถอนออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเวลาเดียวกัน

น.ส.สุดธิดา จิระพัฒน์สกุล กล่าวเพิ่มเติม “ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น CGS ทุกท่านเป็นอย่างสูงที่พร้อมใจกันเข้าร่วมประชุมและสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงของบริษัทฯ จึงทำให้มติการปรับโครงสร้างกิจการเป็นโฮลดิ้งของ CGS ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ซึ่งสะท้อนถึงความเข้าใจที่มีต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อที่จะก้าวต่อไปข้างหน้าได้อย่างแข็งแกร่ง ส่วนกระบวนการทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ CGS โดยชำระราคาหลักทรัพย์ดังกล่าวด้วยหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทโฮลดิ้ง ในอัตราส่วนการแลกเปลี่ยนระหว่างหลักทรัพย์ของ บริษัทโฮลดิ้ง กับ บล.คันทรี่ กรุ๊ป เท่ากับ 1 ต่อ 1 จะมีขึ้นในระหว่างเดือนกรกฎาคม-สิงหาคมนี้ โดยคาดว่ากระบวนการจัดตั้งโฮลดิ้งจะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2557 ตามแผน ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญรองรับการขยายธุรกิจ และการแข่งขันในอนาคต”

นอกจากนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น CGS ยังอนุมัติจ่ายปันผลเป็นเงินสด สำหรับงวดผลการดำเนินงานในปี 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท คิดเป็นเงินจำนวน 284,871,783.24 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 90.60 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ประจำปี ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท สำหรับกำไรสุทธิส่วนที่เหลือให้จัดสรรเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 15 พฤษภาคม 2557