สอบถามข้อมูล

ที่อยู่บริษัท

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 3 ชั้น 20 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

แบบฟอร์มการติดต่อ